DEPOK DAN JALUR KERETA API BUITENZORG-BATAVIA (1873 – 1942)

Tri Wahyuning

Abstract


This paper describes dynamics of Buitenzorg-Batavia railway development that began operated from 1873. This development provided social economic impact of Depok, the area that was covered Buitenzorg-Batavia railway. The anything relating to traims management was altered by Japanese military government, who changed policies of various departments, included anything relating to traims management.


Full Text:

PDF

References


“De aardwerk industrie te Depok”, dalam De Reflector, th.ke-6, 1912.

“Geschiedkundig onderzoek naar den oorsprong en den aard van het partikulier landbezit op Java” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 1849.

“Java’s productie voor de Europeesche markt”, dalam De Indische Gids, I, tahun 1879.

“Spoorweg op Jawa: behoefte daaraan uit een defensief oogpunt”, dalam Indisch Militaire Tijdschrift, tahun 1873.

“Staats of particuliere spoorwegen op Jawa” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, jilid I, tahun 1875.

ANRI, Algemeen Verslag van Residentie Batavia over het jaar 1874.

ANRI, Gouvernement Besluit 27 Maret 1868 no. 1, bundle Algemeen Secretarie.

ANRI, Ind.Stbl ., No. H22, 1853.

Aa, A.J. van der, Nederlandsch Oost Indie, derde deel III. Amsterdam: J.F. Schleier 1851.

Bordes, P., ”Aanleg van het spoorwegen in Nederlandsch Indie”, dalam Indisch Genootschap, tahun 1872.

Engelbracht, E.A., “Toestand van particuliere landerijen in Ommelanden van Batavia in vergelijk met dien in de vorige eeuw”, dalam majalah TNLVNI, jilid XXV, tahun 1885.

Engelhard, J.F.D., ”De Bataviaasche Ommelanden en de landbouw” dalam Tijdschrift van Nijverheid en Landbouw van Nederlandsch Indie (TNLVNI), vol. XXVII, tahun 1887.

Faes, J., Geschiedenis van Buitenzorg. Batavia: Albrecht, 1902.

Hoek, L. van der, “De Particuliere Landerijen in de residentie Batavia”, dalam Koloniaal Tijdschrift, II, tahun 1922.

Koloniaal Verslag, 1871.

Koloniaal Verslag, 1872.

Koloniaal Verslag, 1886.

Koloniaal Verslag, 1887.

Maurik, Justus van, Indrukken van een Totok: Indische Typen en Schetsen. Amsterdam: van Hoeve, 1897.

Nielou, H.A.A.,”Beschouwingen over het militaire transportwezen te velde in Indie”, dalam Indisch Militaire Tijdschrift, jilid I, tahun 1882.

Scidmore, R. Eliza. Java the Garden of the East. Singapure: Oxford University Press, 1984.

Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1869 nomor 52.

Steenbrink, Karel, Katholics in Indonesia: A Documented History. Leiden: KITLV Press, 2003.

Stieltjes, T.J., Overzigt van hetgeen de spoorwegen in Java. ‘s Gravenhage: Gebr. J & H. Langenhuyzen, 1864.

Tromp, J., “Het Partikulier Landbezit in de Bataviasche ommelanden tot 1857”, dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 1865.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Diakronik